Korektura českého jazyka

profesionální korektura českého
textu, gramatická i stylistická

zašlete nám svůj text ke korektuře

Prezentujte se bez chyb!

Psaný text bývá většinou Vaší klíčovou, někdy jedinou prezentací. Každá textová chyba může odradit Vaše čtenáře a nenávratně poškodit dobrý dojem jednotlivce nebo Vaší společnosti. Naopak bezchybný text zvyšuje jeho hodnotu, a tím i Vaši prestiž.

Vizitka, reklamní leták, článek v časopise, katalog, životopis, referát, studentská či odborná práce, firemní materiál, kniha, webové stránky,
to vše o Vás mnohé vypovídá.

Ceník

gramatická korektura

40 kč/normostrana

oprava překlepů, čárek, gramatických chyb

stylistická korektura

60 kč/normostrana

oprava překlepů, čárek, gramatických chyb,
úprava slovosledu, předložkových vazeb, větných vazeb, odstranění nadbytečných slov, stylistických chyb

Standardní doba / 5 normostran do 24 hodin / 1-3 dny dle délky textu

Expresní doba / 5 normostran do 12 hodin za příplatek 30 % / delší text dle dohody

Soubory opravujeme ve všech textových formátech i pdf. Korekturu dokumentů ve Wordu provádíme formou revize.
Na požádání vystavíme daňový doklad pro plátce DPH. Normostrana je definována jako text (včetně mezer) o rozsahu 1 800 znaků.

Reference

Máme zkušenost s prací pro státní instituce, firmy, pojišťovny, studenty, nakladatelství i jednotlivce.
Mezi naše spokojené zákazníky patří:

Loga našich spokojených zákazníků

Kdo jsme / Kontakt

o nás

korektorka mgr. jana černá

  • absolventka české filologie a literatury na Filozofické fakultě UP Olomouc
  • praxe učitelky českého jazyka s aprobací pro II. a III. stupeň
  • korektorské práce pro časopisy, weby, nakladatelství

kontakt

telefon: +420 777 110 373
korekturacestiny@gmail.com
IČ: 00920436

kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.